ALTINTAŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
1.jpg 

Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü 2019 yılında kurulmuş olup, Kütahya İli Altıntaş İlçesi, Dumlupınar İlçesi ve Aslanapa İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 199.216 hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 46’sını (90.954 hektar) ormanlık​ alan, % 54' ünü  (108.262 hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın % 62 'si (56.681 hektar) normal koru, % 38’i  (34.278 hektar) boşluklu kapalı orman niteliğindedir.

Müdürlüğümüz bünyesinde 8 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır.

ALTINTAŞ1.jpg 

 

İşletme Şefliklerimizden Aslanapa, Gelinkaya, Ören ve Kızıldağ Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi  Aslanapa; Altıntaş, Oğuzlar ve Akbayır Orman İşletme Şefliğimizin kuruluş merkezi Altıntaş; Dumlupınar Orman İşletme Şefliğimizin kuruluş merkezi Dumlupınar ilçesidir. Yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 8 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü; Ege Bölgesinin iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü; Kuzeyden Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü; Batıdan Emet ve Gediz Orman İşletme Müdürlüğü; Güneyden Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur. Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü 29° 40’ 17” -  30° 26’ 40” Doğu Boylamları ile 38° 48’ 50” -  39° 43’ 30” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, iklim ve sıcaklık şartları bakımından Ege, Marmara ve iç Anadolu bölgelerinin özelliklerini taşır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer.  En sıcak aylar Temmuz ve Ağustos, en soğuk aylar Ocak ve Şubattır.

PERSONEL DURUMU:  Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 8 İşletme Şefi, 1 Sayman, 9 Memur, 15 Orman Muhafaza Memuru, 13 Daimi İşçi, 18  Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 66 personel çalışmaktadır.