DOMANİÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
domaniç bina.JPG
 
Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü 1977 yılında kurulmuş olup, Kütahya İli Domaniç İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 55.675 hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 65’i (36.150 hektar) ormanlık​ alan, %35'i (19.525 hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %68'i (24.514 hektar) normal koru, %32’si (11.636 hektar)  boşluklu kapalı orman niteliğindedir.
Domaniç Orman İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde 4 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır.
 domaniç.jpg
Şefliklerinin kuruluş merkezi Domaniç ilçesidir. Yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 4 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü; Ege Bölgesinin iç kısmında yer almaktadır. Doğu, Kuzey ve Batıdan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü; Güneyden ise Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur. Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü 29° 21’ 29” - 29° 47’ 04” Doğu Boylamları ile 39° 40’ 28” - 39° 54’ 26” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak İç Batı Anadolu karasal bölgesi ile Marmara nemli ılıman iklim kuşağı arasında yer almaktadır.
PERSONEL DURUMU: Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 Müdür Yardımcısı, 4 İşletme Şefi, 1 Sayman, 22 Memur, 10 Orman Muhafaza Memuru, 19 Daimi İşçi, 14 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 71 personel çalışmaktadır.