EMET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
DSC00239.JPG
Emet Orman İşletme Müdürlüğü 1958 yılında kurulmuş olup, Kütahya İli Emet İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 175.325 hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 58’i (101.426 hektar) ormanlık​ alan, % 42'si  (73.899 hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %63'ü (63.974 hektar) normal koru, %37’si  (37.452 hektar) boşluklu kapalı orman niteliğindedir.
Müdürlüğümüz bünyesinde 12 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır.
emetttt.jpg

​ 
İşletme Şefliklerimizden Değirmisaz, Cevizdere, Eğrigözdağı, Emet, Hanyeri, Örencik, Alıçlıyayla ve Tetik Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Emet ilçesidir. Çavdarhisar ve Avdan İşletme Şefliklerimizin kuruluş merkezi Çavdarhisar ilçesi, Hisarcık ve Esire İşletme Şefliklerimizin kuruluş merkezi ise Hisarcık ilçesidir.  Yine bu orman İşletme Şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 12 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Emet Orman İşletme Müdürlüğü; Ege Bölgesinin iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü; Kuzeyden Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü; Batıdan Simav Orman İşletme Müdürlüğü; Güneyden Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur. Emet Orman İşletme Müdürlüğü 29° 03’ 40” -  29° 46’ 15” Doğu Boylamları ile 39° 05’ 00” -  39° 30’ 03” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Emet Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, İç Ege iklim koşulları özelliklerine sahiptir. Akdeniz iklimine has özellikler yanında, karasal iklim koşulları ve Marmara iklim özelliklerinden de etkilenmektedir. Akdeniz iklimine kıyasla; yaz sıcaklık ve kuraklıkları nispeten daha az, kışları ise daha soğuk ve yağışları daha azdır.
PERSONEL DURUMU:  Emet Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 12 İşletme Şefi, 1 Depo Şefi, 1 Avukat, 1 Sayman, 24 Memur, 21 Orman Muhafaza Memuru, 31 Daimi İşçi, 44 Mevsimlik İşçi Olmak Üzere Toplam 137 Personel çalışmaktadır.