GEDİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
gediz (3).JPG
 
Gediz Orman İşletme Müdürlüğü 1955 yılında kurulmuş olup, Kütahya İli Gediz İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 143.710 hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 54’ü (77.602 hektar) ormanlık​ alan, % 46'i  (66.108 hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %70'i (53.957 hektar) normal koru, %30’ü (23.645 hektar) boşluklu kapalı orman niteliğindedir.
Müdürlüğümüz bünyesinde 12 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır.
gedizzzzz.jpg

İşletme Şefliklerimizden Çukurören, Karapınar, Gediz, Yarpuz, Karadona, Sorgun, Muratdağı, Karaardıç, Yeşilçay, Akdağ, Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi  Gediz ilçesidir. Şaphane İşletme Şefliği ve Kocadağ İşletme Şefliğimizin kuruluş merkezi ise Şaphane ilçesidir. Yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 12 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Gediz Orman İşletme Müdürlüğü; Ege Bölgesinin iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü; Kuzeyden Emet Orman İşletme Müdürlüğü; Batıdan Simav Orman İşletme Müdürlüğü; Güneyden Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile komşudur. Gediz Orman İşletme Müdürlüğü 29° 04’ 26” -  29° 46’ 02” Doğu Boylamları ile 38° 47’ 20” -  39° 11’ 44” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Gediz Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak hem Ege hem de İç Anadolu ikliminin bazı özelliklerini göstermektedir. Ancak İç Anadolu ikliminin özellikleri kendini daha fazla hissettirmekte, iklim Ege iklimine kıyasla daha sert geçmektedir.
PERSONEL DURUMU:  Gediz Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 12 İşletme Şefi, 1 Avukat, 1 Sayman, 27 Memur, 21 Orman Muhafaza Memuru, 27 Daimi İşçi, 37  Mevsimlik İşçi Olmak Üzere Toplam 128 Personel çalışmaktadır.