KÜTAHYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
IMG_2485.JPG
Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü 1943 yılında kurulmuş olup, Kütahya İli sınırları içerisinde yer almaktadır. 234.626 hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 54’ünü (125.569 hektar) ormanlık​ alan, % 46' sını  (109.057 hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın % 55 'i (69.440 hektar) normal koru, % 45’i  (56.129 hektar) boşluklu kapalı orman niteliğindedir.
kütahya3.jpg


İşletme Şefliklerimizin tamamının kuruluş merkezi Kütahya ilidir. Yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 10 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü; Ege Bölgesinin iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü; Kuzeyden Bursa ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü; Batıdan Emet ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü; Güneyden Denizli ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile komşudur. Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü 29° 40’ 17” -  30° 26’ 40” Doğu Boylamları ile 38° 48’ 50” -  39° 43’ 30” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, iklim ve sıcaklık şartları bakımından Ege, Marmara ve iç Anadolu bölgelerinin özelliklerini taşır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer.  En sıcak aylar Temmuz ve Ağustos, en soğuk aylar Ocak ve Şubattır.
 PERSONEL DURUMU:  Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 9 İşletme Şefi, 4 Mühendis, 1 Avukat, 1 Sayman, 19 Memur, 29 Orman Muhafaza Memuru, 93 Daimi İşçi, 48  Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 206 personel çalışmaktadır.