KÜTAHYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
IMG_2485.JPG
Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü 1943 yılında kurulmuş olup, Kütahya İli sınırları içerisinde yer almaktadır. 413.176 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 51’i (209.052 Hektar) ormanlık​ alan, % 49' u  (204.124 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın % 58 'i (121.897 Hektar.) Normal Koru, % 42’si  (87.155) Bozuk Koru niteliğindedir.
Müdürlüğümüz bünyesinde 10 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır.
KÜT_ŞEFLİK_YENİ(1).jpgİşletme Şefliklerimizden Aslanapa ve Ören Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi  Aslanapa; Altıntaş ve Oğuzlar Orman İşletme Şefliğimizin kuruluş merkezi Altıntaş;  Dumlupınar Orman İşletme Şefliğimizin kuruluş merkezi Dumlupınar ilçesidir. Çöğürler, Gümüşdağı, Kütahya, Sabuncıpınar ve Türkmen Orman Şefliklerinin kuruluş merkezi ise Kütahya ilidir. Yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 9 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
 
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü; Ege Bölgesinin iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü; Kuzeyden Bursa ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü; Batıdan Emet ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü; Güneyden Denizli ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile komşudur. Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü 29° 40’ 17” -  30° 26’ 40” Doğu Boylamları ile 38° 48’ 50” -  39° 43’ 30” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, iklim ve sıcaklık şartları bakımından Ege, Marmara ve iç Anadolu bölgelerinin özelliklerini taşır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer.  En sıcak aylar Temmuz ve Ağustos, en soğuk aylar Ocak ve Şubattır.
 PERSONEL DURUMU:  Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 9 İşletme Şefi, 4 Mühendis, 1 Avukat, 1 Sayman, 19 Memur, 29 Orman Muhafaza Memuru, 93 Daimi İşçi, 48  Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 206 personel çalışmaktadır.