Arabuluculuk Başvurusu
 
"Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, arabulucular tarafından Bölge Müdürlüğümüze yapılacak arabuluculuk davetlerinde esas alınacak iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır."


Adres         : Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü
                İstiklal Mahallesi Nafia Garaj Caddesi
                      43040 - KÜTAHYA
Telefon        : +90 274-231 33 40 - 43
E-posta       : kutahyaobm@ogm.gov.tr
KEP Adresi   :kutahyaobm@ogm.hs01.kep.tr

 Not: Arabuluculuk davet mektubunda başvuru sahibinin talebi/talepleri net olarak belirtilmelidir. Davet mektuplarında başvuru sahibinin Bölge Müdürlüğümüz ile olan illiyeti, birimlerimiz bazında ve varsa tüm bilgi ve belgelerin yer alması, arabuluculuk sürecinin olumlu yönde sonuçlanabilmesi açısından son derece önemlidir.