Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

1) İşletme Müdürlüklerinin silvikültürel faaliyetlerini takip ve kontrol etmek

2)  Yıllık program ve bütçe tekliflerini hazırlamak, silvikültürel programlarının tanzim, tevzii ve uygulanmasını sağlamak

3) Silvikültür programlarını tanzim ve tevzii etmek.

4) Silvikültür çalışmaları ile ilgili gerekçe raporlarını, keşif özetlerini ve projeleri tanzim ettirmek, inceleyip onay için Genel Müdürlüğe göndermek.

5) Silvikültür planlarının yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.


6) Bölge Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.