Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN TANITIMI

 
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 11.09.1991 tarih ve 91/2225 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurularak , 27.09.1991 tarihinde faaliyetine başlamıştır.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, sadece Kütahya il ve ilçelerinin hududunu kapsamakta,
Domaniç, Emet, Gediz, Kütahya, Simav, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlükleri ve bu Müdürlüklere bağlı
39 Orman İşletme Şefliği
1 Orman Kadastro Mülkiyet Şefliği
4 Ağaçlandırma Şefliği
1 Fidanlık Şefliği ve
1 Depo Şefliği vasıtasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

 
  
  
COĞRAFİ KONUMU :

Bölge Müdürlüğümüz İç Ege Bölgesinde, 28 37’ 38” – 30 18’ 11” doğu boylamları, 39 00’ 30” – 39 56’ 24” kuzey enlemleri, arasında yer almaktadır. Bölge Müdürlüğümüzde Muratdağı, Türkmendağı, Gediz ve Simav Akdağları, Eğrigöz dağı belli başlı ormanlık sahalar olup, en yüksek yerleri Mahya tepe (2072 mt.), Darıtepe (1849 mt.), arapdede tepesi (1872 mt.) dir. En alçak yer ise Balıköy - Aliova civarı olup 350 mt. rakımlıdır. Belli başlı akarsular; Porsuk, Adranos, Emet, Gediz ve Simav çaylarıdır.

ORMAN DURUMU :

Bölge Müdürlüğü genel sahası 1.172.683 Ha. olup, bu sahanın 618.024 hektarı yani % 52.7'si Ormanlık saha, Ormanlık sahanın 302.132 hektarı yani % 49’u prodüktif orman alanıdır.
Bölge Müdürlüğü ormanlık sahaların % 70'e yakın kısmı genellikle az meyilli olup, meyil % 10-40 arasındadır. % 30 civarında ise ormancılık çalışmalarını güçleştiren dik meyilli ve yer yer sarp bölümlere rastlanmaktadır.
Bölge Müdürlüğü ormanlık alanlarının % 48'i Karaçam 294.494 Ha, % 5'i Kızılçam 28.561 Ha, % 1'i Kayın 7.317 Ha, %14'ü meşe 88.407 Ha, % 5’i Ardıçlık 35.073 Ha. alanlarla kaplı olup, kalan % 26'lik 164.172 Ha. alan ibreliler ve yapraklıların birbirleriyle yaptığı karışık ormanlarla kaplıdır. % 1'lik bölümde ise sedir, göknar, kavak, kestane ve kızılağaç gibi türler bulunmaktadır.
Bölge Müdürlüğü ormanlarında 34.823.085 m3 servet olup, ortalama yıllık cari artım 963.215 m3, ortalama yıllık eta 321.303 m3 Bölge Müdürlüğünde son 10 yılda ortalama 400 - 550.000 m3 eta alınabilmiş olup, 2011 yılı dikili damga programı 580.000 m3 tür.

İKLİMİ :


Kütahya İli İç Ege Bölgesinde yer almakta ve il hudutlarının büyük bir bölümünde yazları sıcak ve kurak, kışları yağışlı ve soğuk tipik kara iklimi hüküm sürmektedir. Simav ilçesinin batı bölümleri ile Tavşanlı ilçesinin Balıköy civarı ve Gediz ilçe merkezi ile Abide civarı daha batıda ve düşük rakımlı olmaları nedeniyle kara iklimine nazaran ılıman bir iklime sahiptir. Bu bölümlerde yazlar daha sıcak, kışlar daha ılık geçmektedir.
966 rakımlı Kütahya, 860 rakımlı Tavşanlı ve 850 rakımlı Simav meteoroloji istasyonlarından alınan başlıca iklim değerleri aşağıya çıkarılmıştır.
DEĞERLER :
KÜTAHYA TAVŞANLI
SİMAV
Yıllık Ortalama Yağış ( mm) 551,8 487 845,9
Sıcaklık ( C’) 10,6 11,4 12,0
Nispi Nem ( % ) 68 67 67
 
 
vizyonmisyon-kutahyaobm.png