KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VARLIĞI

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

KORU

BALTALIK

ORMANLIK
ALAN
(Ha.)

ORMANSIZ
ALAN
(Ha.)

TOPLAM
ALAN
(Ha.)

NORMAL
(Ha.)

BOZUK
(Ha.)

NORMAL
(Ha.)

BOZUK
(Ha.)

DOMANİÇ

19.165,5

11.148,5

365,0

5.097,0

35.776,0

20.104,0

55.880,0

EMET

43.177,0

52.165,5

39,5

0,0

95.382,0

80.094,5

175.476,5

GEDİZ

47.414,0

22.100,5

0,0

5.064,0

74.578,5

69.130,5

143.709,0

KÜTAHYA

67.135,5

85.780,0

1.707,0

33.818,0

188.440,5

234.567,0

423.007,5

SİMAV

49.853,5

13.757,5

695,5

28.570,0

92.876,5

69.243,0

162.119,5

TAVŞANLI

68.926,5

48.004,5

706,0

8.043,5

125.680,5

69.329,0

195.009,5

TOPLAM

295.672,0

232.956,5

3.513,0

80.592,5

612.734,0

542.468,0

1.155.202,0
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME ŞEFLİĞİ

KORU

BALTALIK

ORMANLIK ALAN
(Ha.)

ORMANSIZ ALAN
(Ha.)

TOPLAM ALAN
(Ha.)

NORMAL
(Ha.)

BOZUK
(Ha.)

NORMAL
(Ha.)

BOZUK
(Ha.)

DOMANİÇ

ALAGÖZ

6.607,0

4.899,0

365,0

1.433,0

13.304,0

8.446,5

21.750,5

DEREÇARŞAMBA

3.846,5

2.827,0

-

2.786,5

9.460,0

3.815,5

13.275,5

DOMANİÇ

5.460,5

1.477,0

-

194,0

7.131,5

3.933,5

11.065,0

GÜRGENYAYLA

3.251,5

1.945,5

-

683,5

5.880,5

3.908,5

9.789,0

TOPLAM

19.165,5

11.148,5

365,0

5.097,0

35.776,0

20.104,0

55.880,0

EMET ÇAVDARHİSAR

5.360,0

12.605,0

-

-

17.965,0

24.758,5

42.723,5

DEĞİRMİSAZ

6.698,5

5.761,0

39,5

-

12.499,0

5.662,0

18.161,0

EĞRİGÖZDAĞI

5.034,5

3.852,0

-

-

8.886,5

5.117,0

14.003,5

EMET

8.219,5

8.492,0

-

-

16.711,5

13.051,5

29.763,0

HİSARCIK

8.156,5

9.699,5

-

-

17.856,0

13.963,0

31.819,0

ÖRENCİK

4.156,0

9.804,0

-

-

13.960,0

15.322,0

29.282,0

TETİK

5.552,0

1.952,0

-

-

7.504,0

2.220,5

9.724,5

TOPLAM


43.177,0

52.165,5

39,5

-

95.382,0

80.094,5

175.476,5

GEDİZ ÇAYÇİNGE

8.777,0

4.272,0

-

718,0

13.767,0

16.059,0

29.826,0

ÇUKURÖREN

6.349,0

2.302,5

-

24,5

8.676,0

3.221,0

11.897,0

GEDİZ

8.594,0

4.088,0

-

-

12.682,0

15.419,0

28.101,0

KARADONA

7.938,0

2.462,0

-

60,0

10.460,0

11.471,0

21.931,0

MURATDAĞI

8.696,0

2.174,0

-

13,5

10.883,5

3.143,5

14.027,0

ŞAPHANE

7.060,0

6.802,0

-

4.248,0

18.110,0

19.817,0

37.927,0

TOPLAM

47.414,0

22.100,5

-

5.064,0

74.578,5

69.130,5

143.709,0

KÜTAHYA ALTINTAŞ

11.279,0

15.257,5

418,0

2.974,5

29.929,0

56.414,0

86.343,0

ASLANAPA

7.641,0

13.483,0

54,5

8.907,0

30.085,5

35.919,5

66.005,0

ÇÖĞÜRLER

11.632,5

20.978,0

1.080,0

11.243,0

44.933,5

37.728,5

82.662,0

DUMLUPINAR

3.564,0

2.779,5

18,5

659,0

7.021,0

15.734,0

22.755,0

KÜTAHYA

9.040,5

11.958,0

136,0

4.488,5

25.623,0

55.343,0

80.966,0

ÖREN

8.162,0

4.787,0

-

178,5

13.127,5

10.719,5

23.847,0

SABUNCUPINAR

15.816,5

16.537,0

-

5.367,5

37.721,0

22.708,5

60.429,5

TOPLAM

67.135,5

85.780,0

1.707,0

33.818,0

188.440,5

234.567,0

423.007,5

SİMAV AKSAZ

7.829,5

2.416,5

306,5

1.511,0

12.063,5

9.031,0

21.094,5

ALASÖĞÜT

4.419,5

364,5

-

-

4.784,0

274,5

5.058,5

KINIK

7.293,5

3.631,5

152,5

3.585,0

14.662,5

9.902,5

24.565,0

KİÇİR

5.601,5

1.101,0

-

1.304,0

8.006,5

1.696,5

9.703,0

KORUCUK

5.239,0

401,5

-

6.286,0

11.926,5

8.509,5

20.436,0

NAŞA

6.278,0

373,5

-

3.933,0

10.584,5

5.906,0

16.490,5

SİMAV

5.877,5

4.669,5

32,0

5.559,5

16.138,5

27.178,5

43.317,0

SÖĞÜT

7.315,0

799,5

204,5

6.391,5

14.710,5

6.744,5

21.455,0

TOPLAM

49.853,5

13.757,5

695,5

28.570,0

92.876,5

69.243,0

162.119,5

TAVŞANLI ALABARDA

16.711,0

2.204,0

-

483,0

19.398,0

6.348,5

25.746,5

BALIKÖY

8.044,5

9.797,5

-

-

17.842,0

8.464,0

26.306,0

TAVŞANLI

14.030,0

19.014,5

-

2.720,5

35.765,0

26.322,5

62.087,5

TUNÇBİLEK

11.961,5

7.174,5

502,5

2.805,0

22.443,5

17.094,5

39.538,0

YAYLACIK

18.179,5

9.814,0

203,5

2.035,0

30.232,0

11.099,5

41.331,5

TOPLAM

68.926,5

48.004,5

706,0

8.043,5

125.680,5

69.329,0

195.009,5

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI

295.672,0

232.956,5

3.513,0

80.592,5

612.734,0

542.468,0

1.155.202,0


  
  
  
  
  
  
"BolgeOrmanVarligi" listesinin bu görünümünde gösterilecek öğe yok.