SİMAV ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
Simav (1).jpg

 
Simav Orman İşletme Müdürlüğü 1958 yılında kurulmuş olup, Kütahya İli Simav İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 158.416 hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 56’sını (89.397 hektar) ormanlık​ alan, % 44'ünü  (72.545 hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın % 67'si (59.837 hektar) normal koru, %33’ü  (29.560 hektar) boşluklu kapalı orman niteliğindedir.
Müdürlüğümüz bünyesinde 12 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır.
simav5.jpg

 
İşletme Şefliklerimizin kuruluş merkezi Simav ilçesidir. Yine bu orman İşletme Şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 12 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Simav Orman İşletme Müdürlüğü; Ege Bölgesinin iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Emet ve Gediz Orman İşletme Müdürlükleri; Kuzeyden Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü; Batıdan Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü; Güneyden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile komşudur. Simav Orman İşletme Müdürlüğü 28° 36’ 21” -  29° 14’ 17” Doğu Boylamları ile 38° 51’ 18” -  39° 32’ 23” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Simav Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, bulunduğu konum itibariyle, Marmara iklimi özelliklerini göstermekte ve nispeten hafif yaz sıcaklığı, oldukça soğuk kışlar, normal kar yağışı şeklinde kendini göstermektedir.
PERSONEL DURUMU:  Simav Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 12 İşletme Şefi, 1 Mühendis, 1 Sayman, 19 Memur, 27 Orman Muhafaza Memuru, 35 Daimi İşçi, 37 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 134 personel çalışmaktadır.