Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
11.09.2013 16:27:46
Anız

ANIZ YAKMAK İLKEL BİR UYGULAMADIR !

 ORMAN YANGINLARI

·      Yangın çıkış nedenlerinin yüzde 95'i insanlardan kaynaklanmaktadır.

·      "Anız yakma, bahçe temizliği, sigara izmariti atma, piknik yaparken ki ihmaller gibi nedenlerden dolayı ormanlarımız yanmaktadır.

·      Yangınların yüzde 5’i de yıldırım düşmesi, elektrik trafosu gibi nedenlerden çıkmaktadır.

ANIZ NEDİR? NEDEN YAKILMA İHTİYACI DUYULUR?

Tarla tarımında buğday ve arpa gibi tahıllar hasat edildikten sonra toprak yüzeyinde geriye kalan köklü sap veya sürülmemiş tarlaya anız denilmektedir.

Bazen anızlar, resmi makamlarca yakılması yasaklanmasına rağmen, maalesef konunun önemini yeterince bilmeyen bazı kişiler tarafından ikinci ürün ekmek, üst üste tahıl ekilişinde daha kolay sürüm yapmak gibi bahanelerle gizlice yakılmakta, yaktırılmaktadır ve daha sonra çoban yaktı veya sigara izmaritinden çıktı denilmektedir.

Gerçekte bilinçli olan çobanlar, anızların hayvanlarına çok kıymetli yem ve otlak oluşturduğunu bilmektedirler ve anız yakılmasını istemezler.

ANIZ YAKILINCA TOPRAKTA NELER OLUYOR?

·        Anızları yakıldıktan sonra bitki örtüsüz kalan tarla yüzey toprağı, doğrudan su ve rüzgâr erozyonuna açık hale gelmektedir.

·        Bunun sonucu olarak çok değerli tarım topraklarının en değerli üst katmanları, su ve rüzgâr erozyonu ile taşınarak yok olmaktadır.

·        Bazı bölgelerimizde her şiddetli yağıştan sonra bitki örtüsü yakılan çıplak arazilerden gelen kuvvetli seller, kara yollarını, göletleri, barajları, hatta yerleşim yerlerini çamur ile doldurmakta ve önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

·        Verimlilik açısından anız yangınları, toprağın bünyesindeki organik maddeyi yakarak azalttığından aynı kumsal topraklarda olduğu gibi süzekliği aşırı derecede arttırmakta ve besin maddeleri ile su tutumunu azaltmaktadır.                                                                  

ANIZ YAKMAK UZUN VADEDE ÇORAKLAŞMAYA SEBEP OLUYOR !

 Anızların yakılmasıyla kısa vadede sağlanan toprak işleme kolaylığı, uzun vadede verimli tarım arazilerinin su ve rüzgâr erozyonu ile çoraklaşmasına neden olmaktadır.

ANIZ YAKMANIN ZARARLARI

Anız yangınlarının tarım toprakları ve çevre üzerine başlıca zararları şunlardır;

·          Hayvanların otlak alanlarını yakması,

·          Hasat edilmeyen tarım alanlarına sıçraması,

·          Toprak içerisindeki canlıları ve organik maddeyi yakması,

·          Toprakta bitkilere yarayışlı besin maddelerinin azalması,

·          Toprağın su tutma kapasitesinin düşmesi ve çoraklaşması,

·          Tarım topraklarında su ve rüzgâr erozyonunun artması,

·          Doğadaki faydalı canlıları yakması,

·          Orman yangınlarına neden olarak ekolojik dengenin bozulması ve tatlı su kaynaklarının azalması,

·          Trafik kazalarına neden olması ve telefon direklerinin yanması,

·          Tarımda biyolojik mücadele üzerine yaptığı olumsuz etkiler

ANIZ YANGINLARINI ÖNLEMEDE ALINABİLECEK KÜLTÜREL VE MEKANİK ÖNLEMLER

Anızların tohum yatağı hazırlamada engel teşkil etmemesi için, anızı toprağın altına gömen modern ilave kulaklı ve ön gövdecikli pulluklar kullanılmalıdır.

Hububat hasadı, biçerdöverle çok yüksek yapılmamalıdır. Hububat başağın hemen altından biçildiğinde anız çok yüksek kalmakta ve toprağın altına gömülmesi zor olduğundan mikroorganizmalar tarafından parçalanması, çürüyerek organik maddeye dönüşmesi zorlaşmaktadır.
      

 KURAK ALANLARDA  ÖZELLİKLE ANIZLAR TOPRAK ALTINA PARÇALANIP GÖMÜLMELİDİR !

Yıllık yağışı 350 mm.nin altında olan kurak tarım alanlarında topraktaki rutubeti ve organik maddeyi muhafaza etmek için Avustralya ve ABD gibi ülkelerde yaygın olan toprak işlemesiz, doğrudan ekim teknikleri uygulanabilir.

Anızlar, toprak altına parçalanıp gömülerek organik maddeye dönüşür tarımsal üretim açısından sağladığı başlıca faydalar şunlardır.

    * Organik Maddenin Toprak İçerisinde Sünger Görevi Görmesi,
    * Toprakta Besin Maddelerinin Ve Erozyona Karşı Direncin Artması,
    * Kurak Dönemde Bitkilere Ekonomik Olarak Faydalı Su Sağlaması,
    * Rüzgâr ve Su Erozyonu Azaltmasıdır.

 SONUÇ

KÜTAHYA İLİMİZDE

 

2011 YILINDA;

Anız Yangını       : 358 Ad.

Ev Yangını          :   51 Ad.

TOPLAM                 : 409 Ad.

Yanan Ev-Ahır :    59 Ad.

 

2012 YILINDA;

 Anız Yangını   : 231 Ad.

 Ev , Ahır vb        :   28 Ad.

TOPLAM                 : 259 Ad  

Yanan Ev-Ahır :    46 Ad.

 

2013 YILINDA;

 Anız Yangını   : 156 Ad.

 Ev , Ahır vb        :     5 Ad.

TOPLAM                 : 161 Ad  

Yanan Ev-Ahır :     5 Ad.

 


YILI

Çıkan Kırsal

Alan Yangın

Sayısı(Ad)

Kırsal Alanda Yanan Ev Sayısı(Ad)

Anız Yangınından Çıkan Orman Yangını Sayısı(Ad)

Çıkan Orman Yangın Sayısı(Ad)

2011

409

59

28

40

2012

259

46

35

54

2013

161

5

36

67

       

  • Bilinçsizce çıkarılan anız yangınları, kontrolden çıkarak en fazla zararı kendi arazimize, çevremize, ağaç, orman ve toprak üstü canlılarla henüz hasat edilmemiş komşu tarlalardaki ürünlere zarar vermektedir.
  • Anız yangınları hava kirliliğine, telefon direklerinin yanmasına, anız artıkları ile beslenen yaban hayvanlarının ölmesine, hatta bazen insan, biçerdöver, traktör ve yerleşim yerlerinin yanmasına neden olabilmektedir.
  • Tarım topraklarının verimliliğinin korunması ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim için anız yakılmasının önüne geçilmelidir.
  •  Anız yakılmasıyla topraktaki gözle görünür-görünmez mikroorganizmalara , canlılara verilen zararlar Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve Diyanet Teşkilatımız- Müftülüklerimiz vasıtasıyla zararları, mahzurları ve dinî açıdan da günah addedildiği hususu  köylü vatandaşlarımıza anlatılmaktadır.
  •  Ülkemiz topraklarının şimdiki ve gelecekteki nesilleri doyuracak ürünü vermesi ve onlara güzel yeşil bir çevre, doğa bırakılması bu olumlu düşüncenin herkesçe benimsenmesine bağlıdır. 

Yazdır