Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
04.02.2016
2016 Orman Muhafaza Memurları Rotasyon İlanı
20.09.2014 tarih ve 29125 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; Orman Muhafaza Memurlarının atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin, yer değiştirme sureti ile atamaya ilişkin genel esaslar başlıklı 7.nci maddesinin 2. fıkrasında “ Orman Muhafaza Memurlarının toplamda aynı Şeflik bünyesinde 5 yıl, aynı Müdürlük bünyesinde 10 yıldan fazla çalışamaz” hükümleri doğrultusunda;  2016 yılı Orman Muhafaza Memurlarının tercih ve puan esasına göre Bölge Müdürlüğü içi atamaları yapılmıştır.

İlan olunur.

EKİ: YAPILAN ATAMA LİSTESİ
 
 

Yazdır