Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
02.05.2016
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Banka Promosyon İhale İlanı
Sayı                 : 2016/1                                                           
Konu               : Banka Promosyon İhalesi

Banka Promosyonu İhale Numarası* : 2016/1   
1-Kurumun Adı                                 : Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya
a) Adresi                                            : İstiklal Mah. Eski Tavşanlı Yolu Kütahya
b) Telefon ve Faks Numarası             : 0274 231 33 40 - Faks: 0274 231 33 51  Bu e-posta adresini spam botlara karşı korumak için Java Script desteğini açmalısınız 
2-İhale Konusu                                  : Banka Promosyon İhalesi
3-İhale Usulü                                     : Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
4-Kurumda Çalışan Personel Sayısı   : 325 kişi (yaklaşık)
5- Personelin Aylık Nakit Akışı          :1.167.000 TL. (Bir milyon yüz altmış yedi bin TL.) (yaklaşık)
6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri    : Orman Bölge Müdürlüğü, İstiklal Mah. Eski Tavşanlı Yolu No:275  – Toplantı Salonu /KÜTAHYA
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati          : 10/05/2016 Salı    Saat :14.00Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:

1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.
2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğünde görülebilir.
3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.
4-Teklifler, en geç 10/05/2016 Salı günü, saat: 14.00’a kadar  ihaleye katılacak banka yetkililerince Orman Bölge Müdürlüğüne kapalı zarf içerisinde getirilecek olup  komisyon ve diğer banka yetkililerinin  huzurunda açılan zarflardan en yüksek teklifi veren 5 adet banka arasında, aynı anda açık artırma yöntemiyle belirlenecektir.

İlan Olunur.                              Ekler: 
1-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi
2-Banka Promosyon İhalesi Davet Yazısı
3-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu 
 

 


Yazdır