Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
23.11.2016
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı

09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.09.2009 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Kütahya Orman Bölge Müdürlüğümüz İşletme Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere aşağıda unvanları belirtilen pozisyonlara 2 adet Eski Hükümlü Belirsiz Süreli (daimi işçi) personel alımı yapılacaktır.

Müracaatlar 24.11.2016 tarihinden itibaren Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılacaktır. Kur'a çekimi Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde 13.12.2016 tarihinde saat: 10.00 'da noter tarafından yapılacaktır.

 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİ HÜKÜMLÜ KADRO ÜNVANI
KÜTAHYA 1 Ekskavatör (Kazıma-Yükleme) Operatörü
1 Diğer Orman İşçisi

 

GENEL ŞARTLAR
a) Tecrübe şartı gereken kadrolara başvuru yapan adaylar, bu durumu belgeleyemedikleri takdirde evrakları teslim alınmayacak ve sözlü sınava kabul edilmeyecektir.
b) Noter huzurunda kura çekimleri Orman Bölge Müdürlüğümüzce yapılacak olup kura sonuçları ile açık eski hükümlü kadroları için İŞKUR tarafından belirlenen adayların listesi Kütahya Orman Bölge Müdürlüğümüz sitesinden ilan edilecektir.
Adaylar,
1-Öğrenim belgesi,
2-T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Arşiv Kaydı (Adli sicil kaydı bulunması halinde mahkeme kararları ile birlikte getireceklerdir.),
3-Aslı ibraz edilmek üzere nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
4-Müracaat edilen iş için istenilen belgeler veya sertifikalar,
Ekskavatör Operatörü Alımı İçin;
a-      Ekskavatör operatörlük sertifikasına sahip olmak
b-      E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ( Tercih Sebebi)
c-       İlk yardım kartına sahip olmak ( Tercih Sebebi)
d-      Yangın eğitim belgesine sahip olmak (Tercih Sebebi)
Diğer Orman İşçisi Alımı İçin;
a-      E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
b-      En az 3 yıl deneyimli olmak
5-Askerlik durum belgesi, (Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge.)
6 –Noter kura çekimi sonrasında mülakatı kazanan adayların İş talep dilekçesi örneklerini adreslerine gönderilecek tebligatta belirtilen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü adresine 25.12.2016 tarihine kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir.
c) Yukarıda istenilen belgeleri getirmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Sözlü sınav yeri, tarihleri ve saati Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak ve ayrıca adayların adreslerine tebligatla bildirilecek veya evrak tesliminde tebliğ edilecektir. Sözlü sınav, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olup; sözlü sınavda başarılı olan adayların asil ve yedek listesi Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır.
d) İşe alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir.
e) Sözlü sınavda başarılı olup, işe başlatılacak adayların atandığı işyerinden il dışındaki başka bir işyerine tayinleri görev yaptıkları ilde eski hükümlü açığı olması halinde yapılmayacaktır.
f) Sözlü sınavda başarılı olanların ataması Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlüklerine yapılacaktır.

Yazdır