Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
18.01.2017
2017 Yılı Orman Muhafaza Memurları Rotasyon İlanı

20.09.2014 tarih ve 29125 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; Orman Muhafaza Memurlarının atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin, yer değiştirme sureti ile atamaya ilişkin genel esaslar başlıklı 7.nci maddesinin 2. fıkrasında “ Orman Muhafaza Memurlarının toplamda aynı Şeflik bünyesinde 5 yıl, aynı Müdürlük bünyesinde 10 yıldan fazla çalışamaz” hükümleri doğrultusunda; 2017 yılı Orman Muhafaza Memurlarının Bölge Müdürlüğü içi atamaları yapılacaktır.

İlan olunur.

Yazdır