Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
24.08.2020
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Daimi İşçi Alımı Sınavına Katılmaya Hak Kazananların İlanı ve Evrak Teslimi Hakkında Duyuru

KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ VE EVRAK TESLİMİ HAKKINDA DUYURU
 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca; Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde istihdam edilmek üzere Kütahya İli dahilin de 2 adet Dozer Operatörü, 3 adet Greyder Operatörü, 8 adet Ekskavatör Operatörü, 6 adet İş Makinesi Operatörü ve 1 adet Traktör Operatörü olmak üzere 20 Daimi işçi alımı Kütahya 2. Noterliğince yapılan kura çekimi sonucunda sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar meslekler bazında ekte ki listeler de açıklanmıştır.
Listelerde ismi bulunan asil ve yedek adaylar İŞKUR Genel Müdürlüğü iş ilanında belirtilen genel ve özel şartları sağladıklarını ispatlayan belgelerin asıl suretlerini eksiksiz olarak 27.08.2020 tarihinden başlayarak en geç 03.09.2020 tarihi mesai bitimine kadar Orman Bölge Müdürlüğümüz Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvurarak elden teslim edeceklerdir. Posta veya elektronik ortamda evrak kabul edilmeyecektir. Evrak eksikliği bulunan adaylar haklarını kaybedecek yerlerine birinci yedekten başlamak suretiyle yedek adaylar davet edilecektir. Evrakların tam olarak teslim ederek sınava katılmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar 04.09.2020 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz https://kutahyaobm.ogm.gov.tr web sayfasında ilan edilecektir.
Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlanen duyurulur. 24.08.2020
EVRAK TESLİM YERİ:
Kütahya orman Bölge Müdürlüğü
Personel Şube Müdürlüğü

 

Dozer Operatörü Noter Kura Sonuçları İçin Tıklayınız...

Greyder Operatörü Noter Kura Sonuçları İçin Tıklayınız..

Ekskavatör Operatörü Kura Sonuçları İçin Tıklayınız.

İş Makinası Operatörü Kura Sonuçları İçin Tıklayınız.

Traktör Operatörü Kura Sonuçları İçin Tıklayınız.

Genel Şartlar İçin Tıklayınız..

Özel Şartlar İçin Tıklayınız...

 Yazdır