Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
12.09.2020
Daimi İşçi Alımı Sözlü Ve Uygulamalı Sınav Sonucu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilen daimi işçi alımının sözlü ve uygulamalı sınav aşaması 11.09.2020 tarihi itibariyle bitirilmiş olup, adayların sınavda elde ettikleri başarı puanına göre belirlenen asil/yedek sıralamasının olduğu cetvel ilanımız ekinde yer almaktadır.
Asil olarak sıralamada yer alan adayların 21.09.2020 - 02.10.2020 tarihleri arasında aşağıda istenilen evrakları Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca bahsi geçen sağlık kurulu raporu ve psikoteknik raporuyla beraber daha önceden teslim edilen evrakların asılları, diğer iş makinası sertifikalarının asılları ve e-devlet üzerinden QR kodlu olarak alınmış çıktılarının yine belirtilen tarihe kadar belirtilen adrese asil adaylarca teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar istenilen kurul raporunu ve diğer evraklarını teslim etmeyen asil aday, yerine yedek sıralamadan aday çağrılmak üzere işe giriş ile ilgili tüm hakkını kaybedecektir.
Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
İlanen duyurulur. 12.09.2020​
Adaylardan İstenilen Evraklar  :
1. Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu
2. Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Sağlık Kuruluşlarından sağlık raporu
3. Varsa diğer iş makinesi ile ilgili sertifikaları
4. 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf
Not :Pandemi nedeniyle Psikoteknik Raporu ve Sağlık Raporu için en kısa zamanda ilgili birimlere başvurulması
Daimi İşçi Alımı Sözlü Ve Uygulamalı Sınav Sonucu İçin Tıklayınız.
 

Yazdır