TAVŞANLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
tavşanli.jpg
 
Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü 1944 yılında kurulmuş olup, Kütahya İli Tavşanlı İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 189.378 hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 66’sını (125.454 hektar) ormanlık​ alan, % 34'ünü  (69.189 hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın % 67'si (83.676 hektar) normal koru, % 33’ü  (41.778 hektar) boşluklu kapalı orman niteliğindedir.
 
Müdürlüğümüz bünyesinde 10 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır.
TAVŞANLI1.jpg
 
 
İşletme Şefliklerimizin kuruluş merkezi Tavşanlı ilçesidir. Yine bu orman İşletme Şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 10 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü; Ege Bölgesinin iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü; Kuzeyden Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü; Batıdan Balıkesir ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü; Güneyden Simav ve Emet Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur. Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü 28° 56’ 41” -  29° 50’ 05” Doğu Boylamları ile 39° 21’ 10” -  39° 46’ 56” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, bulunduğu konum itibariyle, Orta Anadolu iklim kuşağı olan karasal iklim tesirindedir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı olarak kendini göstermektedir.
PERSONEL DURUMU:  Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 2 Müdür Yardımcısı, 11 İşletme Şefi, 1 Avukat, 1 Sayman, 35 Memur, 12 Orman Muhafaza Memuru, 27 Daimi İşçi, 28 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 118 personel çalışmaktadır.